Tomasz Karol Kuźniar
- rolnik, malarz, rzeźbiarz, grafik, człowiek słowa...
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, mieście, w którym przyszedł na świat, będącym również dzisiaj miejscem jego zamieszkania i pracy.
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
w której odbył studia  zwieńczone dyplomami Wydziałów Grafiki
i Rzeźby. Po zakończeniu studiów otrzymał stypendium w Pietrasanta we Włoszech, ufundowane przez Igora Mitoraja.
Jest laureatem nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa, autorem statuetki "Homo Angelicus", a swoje prace prezentował w ramach kilku wystaw indywidualnych. Po kilku latach przerwy powrócił do twórczości na polu sztuk pięknych. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, poezją, grafiką projektową oraz warsztatową, rysunkiem oraz fotografią artystyczną.