top of page
"Ten, kto nie ma poczucia doskonałości, zadowala się spokojną przeciętnością". (Paul Cezanne)
Powyższe zdanie samotnika z Aix  jest dla mnie zadaniem i wyzwaniem, gdy po różnych kolejach losu ostatnich lat wracam do twórczości...
 
"Szlify" artystyczne zdobywałem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Było to możliwe dzięki ludziom, którzy zauważyli we mnie to, czego sam jasno nie dostrzegałem i skierowali na odpowiednie tory obserwując talent, który rozwijał się bez szczególnego wspomagania od dziecka. Czas liceum dzięki takim ludziom jak śp. Irena Forczek, która uczyła wrażliwości na słowo oraz panowie Jacek Kawałek (wprowadzający w świat historii sztuki), Ryszard Dudek i Emil Polit, od których czerpałem wiedzę o rysunku i malarstwie, był czasem zdobywania świadomości siebie, własnego potencjału twórczego, jak również poznawania ogromnej tradycji sztuk pięknych, w której nurt wkroczyłem i mogłem czerpać pełnymi garściami ze spuścizny mistrzów.
Dopełnieniem tego, co dała szkoła średnia, stały się studia w Akademii Sztuk Pięknych początkowo we Wrocławiu a następnie w Krakowie. Tutaj spotkałem wielkie osobowości prof. Jerzego Popowskiego (Wrocław), prof. Ewę Herniczek, prof. Bogusza Salwińskiego, prof. Zbigniewa Cebulę oraz prof. Janusza Krupińskiego (Kraków). Krakowski okres studiów zwieńczyłem dwoma dyplomami pełnych studiów magisterskich na wydziałach grafiki (2006 r.) i rzeźby (2007 r.).
Pośród współczesnych artystów o dwu osobach śmiało mogę powiedzieć; moi Mistrzowie.
Pierwsza z tych osób, to pani Zofia Mitał z Rzeszowa, dzieląca się w długich rozmowach swoim doświadczeniem i pasją do rzeźby. Druga to pan Igor Mitoraj, dla którego byłem pierwszym stypendystą z Polski, od którego czerpię dużo dobroci, mądrości i bogactwa form jakie goszczą w jego twórczości, ukazując ciągłość tradycji między współczesnością a tysiącami lat, na których przestrzeni tysiące ludzi wyrażało w materii farby, kamienia, drewna i metalu to co Niewyrażalne.
 
Co do osiągnięć, największym dla mnie osobiście, było stypendium Igora Mitoraja. Jestem autorem statuetki Homo Angelicus, oraz innych realizacji rzeźbiarskich. Także w obszarze grafiki projektowej do druku trafiło wiele spośród prezentowanych w galerii plakatów. Nastawiony jestem jednak głównie na twórczość skierowaną dla odbiorcy indywidualnego, materializując swoje pomysły w obszarze małej formy rzeźbiarskiej oraz malarskiej, stąd moje prace trafiają najczęściej do kolekcji prywatnych w kraju i poza jego granicami. 
 

Zapraszam do zapoznania się z pracami prezentowanymi w galerii.
 
Tomasz Karol Kuźniar
 
 
bottom of page